معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون و با توجه به نامه معاون درمان وزارت بهداشت با موضوع ترغیب مردم به اهدای خون جهت تامین ذخایرخونی، به استحضار می رساند؛ برخی مناطق با کمبود خون در مراکز درمانی مواجه گردیده اند. لذا از ملت شریف تقاضا می گردد در این امر خداپسندانه شرکت نمایند.

ساعت کاری : همه روزهای اداری (غیرتعطیل) از ساعت 8صبح لغایت 13 در محل سازمان انتقال خون واقع در میدان شهید منتظری(میدان پلیس)

#کرونا_را _شکست_می_دهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#دانشگاه_علوم_پزشکی_فسا