معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در جلسه ای که با حضور مدیر خدمات پرستاری ، رییس دانشکده پرستاری و رییس نظام پرستاری، کارشناس ایمنی بیمارمعاونت درمان و مترون های بیمارستانها در معاونت درمان برگزار گردید، تدابیر زیر از سوی گروه پرستاری جهت حفاظت از پرسنل و آموزش ایشان درخصوص ویروس کرونا اتخاذ گردید:

1 – پیشنهادات در راستای برنامه های حوزه پرستاری سال 99

2 – پرستاری در بحران کرونا ویروس جدید

3 – پیشنهادات در خصوص نیازهای آموزشی مدیران و گروه پرستاری در راستای توانمند سازی آنان در تاریخ 5/12/98 تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به شرایط ایجاد شده طی تماس تلفنی با جناب اقای دکتر کریمی معاون محترم بهداشت مقرر شد

 1 – پرسنل تریاژ و بخشهای خاص بستری بیماران مشکوک به کرونا ویروس جدید حتما از ماسک N95 و شیلد و گان واتربروف و دستکش استفاده نمایند.

2 – کلیه پرسنل موظف به عدم استفاده از موبایل در محل کار شوند.

3 – از پرسنل در معرض خطر که سیستم ایمنی پایین دارند و بانوان باردار در بخشهای با خطر کمتر بکارگیری نمایند.

4-ممنوعیت استفاده از زیورآلات و ساعت

5-ممنوعیت رفت و آمد پرسنل تریاژ به جاهای دیگر بیمارستان